Latvijas Muzeju biedrības valde aicina biedrus uz ikgadējo kopsapulci